Lucide Sapiens Martinique

📀 Les belles chansons populaires de la Martinique et des Antilles

 

Les belles chansons populaires de la Martinique et des Antilles

 

Textes des chansons créoles  les plus  populaires de la Martinique. Les textes ci-dessous sont  des originaux comme elles étaient chantées à l'origine. Certaines chansons ont été légèrement modifiées au fil des temps et  ne sont pas toujours fidèles aux interprétations que vous pouvez entendre de nos jours. 

« Asi paré » Biguine

Pawols et musique de Léona Gabriel

1er couplet

Asi paré mwen pa bèl ankô

Asi  paré ou lé kité mwen

Asi paré mwen fè-ou ké choz

Dépi deu moi ou ka néglijé mwen

é sepandan mwen toujou travay

Pou mwen té ba-ou tou sa ou té lé !

é aujourd’hui sé an gwo musieu

Ou ka kité mwen pou an kannail

 

Refrain (2 fois)

Alé mussieu, sa ou fè ya pa kay poté-ou bonheu

Alé ingra ti-manmay la man kay soigné-i ba-ou

Alé méchan loyé kay-la mwen ké payé ba-ou

Mwen sé kréol mwen ni kouraj mwen lé wèw isi

A Fort-de-France

   

2 ième couplet

Ou pé pati si sé lidé-ou

Ou pé alé épi sa-ou enmen

Ranjé mal-ou pren mal travay-ou

Mé pa touché bèl konplé gri ya

Nou fanm  élas nous sav dan la vi toujou rempli ke de makakri.

E zot tout nonm sé kon sa zot yé

Bon fanm toujou mal rékonpansé

 

© Pawols et musik de Léona Gabriel.

Annonce :  Eugène Mona, le texte de la chanson "bwa brilé"

http://www.maxi-gif.com/gif-anime/artistes/artistes-musiciens-00018.gif

Bosu-a bosu kôw

1er couplet

 

Kan sé gwo bato-a

Ka jété lank dan la rad-la

Sé zofisié a ka dessann an abi doré

Yo ka pwomèt nou bèl madras épi bèl foula

Mé yo ka léssé ban ou

An gwan mouchwè pou nou pléré ( bis)

 

2 ième couplet

 

An supozision lé ofisié du bô

Sé ka gadé mwen, mwen sé di yo

Inutil zot gadé mwen

Mwen ni an bossu ka ba mwen

Tou sa ki fô mwen

A quatre heure du matin lajan déjeuné mwen za assou tab mwen  (bis)

 

Refrain ( bis )

 

Bossu-a bossu kôw, dare, dare !

Bossu kôw assou koté, dare, dare !

Bossu mwen sé ta mwen, dare,  dare

Pa menyen bossu mwen chè, dare, dare !

Bossu-a bossu kôw, dare, dare !

Bossu kôw assou koté !

Bossu kôw assou koté ti-tak kon sa ti tak kon si.

 

2 ième couplet

 

An supozision lé ofisié du bô

Sé ka gadé mwen, mwen sé di yo

Inutil zot gadé mwen

Mwen ni an bossu ki ka ba mwen

Tou sa ki fô mwen

A quatre heure du matin lajan déjeuné mwen za assou tab mwen (bis)  

 

Chanson du folklore Martiniquais. Chanson traditionelle  du pays Martinique  ( Propriété intellectuelle et patrimoniale du pays Martinique  et du peuple Martiniquais )

http://www.maxi-gif.com/gif-anime/musique/musique-phonographe-00006.gif

Réjina Coco

Pawols  Léona Gabriel

Chant : Micheline Mona

 

Refrain (bis)

 

Régina Coco krèm a la vanille

Dou passé siwo

Sé sa lanmou ka mandé

   

1er couplet :

 

An bèl ti fi kon Régina

An bèl ti  kon manmay Régina

An bèl  ti kon guial kon Régina

I ka dômi dan chanm gason

   

Refrain

 

Réjina Coco krèm a la vanille

Dou passé siwo

Sé sa lanmou ka mandé (bis)

   

2 ième couplet

 

Manman Régina voyé-i lékol

Papa Régina voyé-i lékol

Manman Régina voyé-i lékol

I ka dômi an dan chanm gason (bis)

   

3 ième  couplet

 

Réjina sé an ipocrit

I ni vise, i ni toupé

I ka di manmanw  i kay lékol

Mé i ka alé dômi dan chanm gason  (bis)

© Pawols et musik de Léona Gabriel

http://www.maxi-gif.com/gif-anime/artistes/artistes-musiciens-00032.gif  

Sélestin Rwa Djab

1er couplet (bis)

An vérité pawol doneur

Bagage ta la fè mwen la penn

An vérité, malédiktion

Bagage ta la brisé tchè mwen

 

Refrain

Mon Dieu ho ! Ségneur oh !

Sélestin rwa djab déwo !

 

2 ième couplet

Si mwen té peu tounen djab assou latè

Si mwen té peu tounen Satan assou latè

Si mwen té Djab assou latè

Mwen sé féré gwo Sélestin (bis)

© Folklore du pays Martinique

http://www.maxi-gif.com/gif-anime/musique/musique-tambour-00008.gif

La grèv baré mwen 

© Pawols et musik de Léona Gabriel

Vidéo de Mano Loutoby

Refrain

 

Manman la grèv baré mwen

Manman la grèv baré mwen

Manman la grèv baré mwen

Mussieu Michèl pa lé bay deu fran

Oué oué oué oué oué ( bis)

Mussieu Michèl pa lé bay deu fran

   

1 er couplet

 

Mwen soti Lanmantin

Pou mwen désann an vil

Avan mwen té pran gran pon

Mi la grèv la baré chimen mwen

Oué oué oué oué oué ( bis)

Mussieu Michèl pa lé bay deu fran

 

2 ième couplet

 

Yo brulé kann bétjé

Yo insandié bitasyon  yo

Malgré tou sa yo fè-a

Mussieu Michèl pa lé bay deu fran

Oué oué oué oué oué ( bis)

Mussieu Michèl pa lé bay deu fran

   

Refrain

 

Manman la grèv baré mwen

Manman la grèv baré mwen

Manman la grèv baré mwen

Mussieu Michèl pa lé bay deu fran

Oué oué oué oué oué (bis)

Mussieu Michèl pa lé bay deu fran

© Pawols et musik de Léona Gabriel

Ha ! Mi Roro !

© Pawols et musik de Léona Gabriel

Ci-dessous : la chanson " Ha ! Mi Roro " interprétée  par  Max Ransay

 

1er Couplet  ( 2 fwa)

 

Ti fi ya sa ou ka fè la

An ba kazino-a

Sé Roro mwen ka atann

Pou li ba mwen loyé kaï mwen

 

Refrain (bis)

 

Ah ! Mi Roro ! Ah !  Mi Roro mi nonm klarinèt la

Ah ! Mi Roro !  Nonm lan mwen kontan an   

Ah ! Mi Roro ! Ah !  Mi Roro mi nonm klarinèt la

Ah ! Mi Roro ! Ah ! Nonm ka rann mwen fol la

 

2 ième couplet ( 2 fwa )

 

Ti fi ya sa ou ka fè la

Douvan vitryn bijoutié ya ?

Mwen ka chwazi an chenn fowsa

Pou Roro sa péyé-i ba mwen 

 

Refrain (bis)

 

Ah ! Mi Roro ! Ah !  Mi Roro mi nonm klarinèt la

Ah ! Mi Roro !  Nonm lan mwen kontan an   

Ah ! Mi Roro ! Ah !  Mi Roro mi nonm klarinèt la

Ah ! Mi Roro ! Ah ! Nonm ka rann mwen fol la

 

3 ième couplet (2 fwa)

 

Solda-a ka pasé ya

Abiyé tout an kaki ya

Ou ka monté o fow Desaix

Wa di Roro bonjou  ba mwen

 

Refrain (bis)

 

Ah ! Mi Roro ! Ah !  Mi Roro mi nonm klarinèt la

Ah ! Mi Roro !  Nonm lan mwen kontan an   

Ah ! Mi Roro ! Ah !  Mi Roro mi nonm klarinèt la

Ah ! Mi Roro ! Ah ! Nonm ka rann mwen fol la 

© Pawols et musik de Léona Gabriel

http://www.verdeau.com/verdeaunew/adminphotos/upload/DD077.jpg

Gran Tomobil

Vidéo ci-dessous : Gran Tomobil interprété par Tony Chasseur

1er Couplet :

 

Mwen pa ni manman isi

Mwen pa ni papa isi

Mwen pa ni manman isi

Gran Tomobil lé krasé mwen chè ( bis)

 

Refrain :

 

Gran tomobil wa vréyé lwazo ba mwen

I ni manman’y pou li soigné

Mwen menm Yaya asou kont li chè ( bis)

 

2 ième Couplet

 

Tomobil ou tro visièze

Ranvréyé lwazo ba mwen

Ranvréyé’i dan bra manman’i

Ranvréyé li dan bra Yaya chè.

 

3 ième couplet :

 

Dépi Tomobil palé

I ka palé di jé mèb li

Dé vié mèb en tan lontan

An vié forsa an krisocal ( bis)

 

Chanson traditionelle  du pays Martinique  (©  Propriété intellectuelle et patrimoniale du pays Martinique  et du peuple Martiniquais )

http://www.maxi-gif.com/gif-anime/musique/musique-phonographe-00012.gif

Mwen désann Sen Piè !  

1er Couplet

 

Manman mwen di mwen

Ti  Asson mon fi

Dobane rivé

Fow-ou désann Sen-piè

Ay-ï chéché ba mwen (bis)

 

2 ième Couplet

 

Kan mwen rivé Sen-piè

Dobane te fini

Kay Bébé Faïs

Mwen anmizé mwen

Epi Julia Cabosse

 

3 Couplet :

 

Mwen déann San-Piè pou chèchè Dobann

Mwen pa trouvé Dobane

Mwen trouvé bèl fanm

Mwen anmizé mwen

 

Refrain :

 

Ah ! Sirop fanm Sen-Piè dou

Ouaille sirop fanm Sen-Piè

Ah ! Sirop fanm Sen-Piè dou

Mwen kay  Sen-Piè pou amizé mwen (bis)  

 

Chanson traditionelle  du pays Martinique  (© Propriété intellectuelle et patrimoniale du pays Martinique  et du peuple Martiniquais )

Ci-dessous : gâteaux et confiseries traditionnels du pays Martinique 

http://www.gmtemtm.com/media/b_prod-158-assortiment-antan-lontan.jpg

La Défans ka vini fol !  

1er couplet

Vous aimerez aussi

 

Hurard di nou

Si la « Défans » provotché nou

Pa réponn yo

Pa viré dèyé gadé yo (bis)

 

2 ième Couplet

 

Lé ansien ka mandé nou

Sa Hurard safè ba nou

Hurard mété lékol laïk

Pou montré ti nèg palé fwansé

       

3 ième Couplet

 

Yo té ni an sèl médesen

Sé té Doktè Garnier

Yo vréyé-i Kalédonie 

Pa ni Médesin pou swagné yo (bis)

 

4 ième couplet

 

Dépi vin tan pasé

Zot ka palé an menm langaj

Sa pa menm an bon fransé

Asi paré diksionè zot an gaj

 

Refrain

 

Ouaille ! Ouaille ! Ouaille ! La défans ka vini fol, fol, fol, fol, fol,

Pa ni médesin isi pou djéri yo, chè ! (bis)

 

Chanson traditionelle  du pays Martinique  ( Propriété intellectuelle et patrimoniale du pays Martinique  et du peuple Martiniquais )

http://www.antique-prints.de/shop/Media/Shop/7810.jpg

La montagne est verte

1er couplet

 

Avec sa plume dorée, il a tracé le bonheur

Il a tracé le bonheur de ses enfants

Avec sa plume dorée, il tracé le bonheur

SCHOELCHER doit briller

Comme une étoile à l’Orient (bis)

 

2 ième Couplet

 

La montagne est verte, les Schoelchéristes,

La montagne est verte.

La Montagne est verte les Schoelcheristes,

La Montagne est verte.

SCHOLCHER doit briller comme une étoile à l’Orient (bis)

 

Chanson traditionelle  du pays Martinique  ( © Propiété intellectuelle et patrimoniale du pays Martinique  et du peuple Martiniquais )

Annonce :  La montagne est verte en partition. Cliquez ! ☚

http://www.maxi-gif.com/gif-anime/musique/musique-note-musique-00024.gif

Eti Tintin

   1er couplet

 

Sé ti mulate Sen-Piè ya

Zot lé voté pou gro Tintin

Gro Tintin sé an stati

Yo pétri-i a la mi du pen

Kan i ké rivé à la chanb

A la chanb dè député

Messieu lé Sénateurs ké pran nonm là pou an Kouyon !

 

Refrain :

 

Eti Tintin….Nou pa wè li !

Tintin séré dan piès kann la

Et Tintin…Nou pa ka wè-i

Tintin séré dan piès kan la (bis)

       

2 ième couplet :

 

Malgré tou sa nou di li

I vann lisine…I vann ronmri

I vann tou sa li té ni

Pou i té fè la politik

Mé  lè élèksyon an fini

Lè lé zélu té ka fété

Nou wè an nonm tou dézolé

Kouwi séré an piès kann lan

 

Chanson traditionelle  du pays Martinique  ( Propriété intellectuelle et patrimoniale du pays Martinique  et du peuple Martiniquais )

Ci-dessous ; champ de canne sucre ou piès kann 

http://www.antanlontan-antilles.com/uploads/screen2/martinique-coupe-de-la-canne-a-sucre-1268939346.jpg

Lapô fwomaj

1er couplet :

 

Lapô fwomaj mwen ka mandéw

An ki rapô ou ka trouvéw

Pou alé di dan tout la vil

Mwen poséw an gro lapin (bis)

   

2 ième couplet 

 

Lapô fwomaj pa oublié

A pèn si moi nonm lan mayé

Ou té lé déranjé ménage li

Mé i poséw an gro lapin (bis)

       

Refrain : (bis)

 

Lapin-an pozé i bien pozé

Lapin-an pozé i bien pozé

Lapin-an pozé i bien pozé

Lapin-an lapin-an pozé tou patou

Lapô lapô, lapô fromaj

Lésé lé zom pasé surtou lé zom marié

   

3 ième couplet

 

Bato l’Amiral dan larad la

Lapô  ma fi monté a bô

Alé trouvé sé Col bleu-a

Kité nonm mayé ya trankil (bis)  

 

Chanson traditionelle de la Martinique  ( © Propriété intellectuelle et patrimoniale du pays et du peuple Martiniquais )

http://www.maxi-gif.com/gif-anime/artistes/artistes-musiciens-00002.gif

Maladie d’amour ! Pichemimin (biguine)

Pawol et musik de Léona Gabriel

 

1 er couplet

 

Pououm ! Le « Pérou » ka entré

Sa ki ka débatché ya sé Pichmimin

An gran vwal nwè déyè tèt li

Rob li ka bay an ba lombri-i

I pa fini téré marill

I ritounen déyè Rintintin (bis)

 

2 ième couplet

 

Gadé Pichmimin ka vini dan lari ya

Nen-i ritrousé, tout moun ka santi dapré-i

I ka maché jamb gran ouvè

Pou fè kouè dô mandolin li tonbé

Pa kouté sa, fanm lan rajisté

I pièsté….i rapôté (bis)

 

3 ième couplet

 

Pichmimin piti, i piti, i tou piti

Sé an ti sèpan graj mé zanmi méfié li

Kon ti tèt li an lè

Véyé gadé tèt lang li

An kouté-i ! Sé lanmô ! Simitiè ! An ba latè (bis)

 

Refrain :

 

Maladie d’amour…Maladie de la folie

Chacha si ou enmen mwen ou-a maché déyè mwen

Maladie d’amour…. Maladie de la jeunesse

Chacha si-ou enmen mwen ou-a maché déyè mwen (bis) 

 

Maladie d’amour ! Pichemimin ( biguine)

Pawol et musik de Léona Gabriel

 

Ba mwen an ti bô !

 

1er Kouplet

 

Sa mwen enmen pa bèl i pa joli

i inconstant, i kon an papiyon

Ki ka volé de fleurs en fleurs nouvel

Sé byen tan pi pou mwen

Ki té livré tjè mwen

 

2ième Kouplet

 

Mwen kay éckri o minist de la Fwans

Vréyé ba mwen an écumwa an or

Vréyé ba mwen an basin an arjen

Pou mwen sa klarifié santiman doudou mwen

       

Refren

 

Ba mwen an ti bô, doudou

An ti bô, doudou, an ti bô doudou

Ba mwen an ti bô pou soulagé tjè mwen (bis)

 

3ième Kouplet

 

Mwen za pasé dan tou lé farmasi

Mwen mandé yo dé sou long lanmou

Farmasien an élas ! Ka réponn mwen

An ni doudou mwen sèl

Ki pé vann sa ba mwen

 

4ième Kouplet

 

An passant au bord du cimetière

Ingrat, tu verras trois pierres gravées en nom

Sur ces trois pierres tu verras trois vases fanées

La plus fanée des trois

C’est mon cœur oublié par toi.  

 

Chanson traditionelle  du pays Martinique  ( Propriété intellectuelle et patrimoniale du pays Martinique  et du peuple Martiniquais )

Vous aimerez aussi 

http://www.maxi-gif.com/gif-anime/artistes/artistes-musiciens-00003.gif

Petite Fleur Fanée ( Biguine )

Pawol et musik de Léona Gabriel

1er couplet

 

Mwen té malad, kouché à lopital

Médesin kondané mwen, mwen pa wè-ou Mussieu

Labé konfésé mwen, mwen pa tann palé diw

Jôdi mwen konvalesante ou ka mandé mwen nouvel

 

Refrain :

 

Petite fleur fanée, souviens toi du bonheur

Pourquoi donc t’exiler loin des yeux près du cœur

Va donc dire à ma Mie, que je l’aime pour toujours

A jamais, à jamais, n’oublie pas ton premier amour 

 

 

2 ième couplet

 

Mwen ja pléré, mwen ja konsolé mwen

Mwen ja pléré, mwen ja résigné mwen

Mwen ja pléré, mwen ja konsolé mwen

Mwen ja fini komprann le bonheur pa pou mwen  

 

Refrain :

 

Petite fleur fanée, souviens toi du bonheur

Pourquoi donc t’exiler loin des yeux près du cœur

Va donc dire à ma Mie, que je l’aime pour toujours

A jamais, à jamais, n’oublie pas ton premier amour 

 

   

3ième couplet

 

Avant d’aimer, on doit chercher à connaître

A qui on doit livrer son cœur

Mwen pran tjè mwen livré ba an ingra

An vié nèg zabitan ki pa konnèt lanmou

 

 

4ième couplet

 

Alé mayé, ingra, alé mayé

Alé mayé, san cœur, alé mayé

Alé mayé, bouwo, alé mayé

De wetour di nos-ou, ou-a swen inosan ou-la 

 

Pawol et musik de Léona Gabriel

 

Sé Kon sa-ou yé belle doudou ( Biguine)

 

1er couplet :

 

Mwen ka travay si jou dan la simenn

Elas ! Twa jou pou mwen

Twa jou pou doudou mwen

Sanmdi rivé blan-an payé mwen

Fanm lan pran an poignar

Pou-i sa poignardé mwen

 

2 ième couplet  :

 

Mwen fè an charm pou charmé lanmou

Elas ! Mwen réfléchi ayen di fos pa bon

Mwen pran charm la,mwen jété-i dan lanmè

Si nonm lan enmen mwen, ya maché dèyé mwen (bis)

 

3ième couplet :

 

Ayen di pli bèl…ayen di pli joli

Sé kan dé moun faché pou yo rékonsilié yo

Kan yo kouché à sou kabann yo

Riproch yo ka fè yo intéronp le vwazinaj

 

Refrain ;

 

Sé kon sa ou ya bèl doudou, sé kon sa ou yé

An me dizan ti nonm mwen an bèl

Ou ka pwofité asou féblèsse tjè mwen

An me dizan ti fanm mwen an joli

Ou ka pwofité asou féblèsse tjè mwen (bis )       

© Chanson traditionelle  du pays Martinique  ( Propriété intellectuelle et patrimoniale du pays Martinique  et du peuple Martiniquais )

 

 

Recherche et responsable de publication : David Gagner-Albert 

N° Siret : 504738345RM972

☎ lucidesapiens@rocketmail.com

 

Espace pro  |  Editer vos biographies |  Faites un Don  |  Boutique Lucide Sapiens  | La chaîne You Tube  | Téléchargez votre musique | Contactez-moi |

CGU Conditions Générales d’Utilisation du site ©

© Lucide Sapiens n° Siret : 504738345RM972

Annonce Ls Ads :

Partager cette page

Repost 0